Blog 4 Business

Për biznesmenë të arsimuar, në hap me zgjidhjet dhe inovacionet digjitale më bashkëkohore

Научете повеќе

22.04.2021

Të punësuarit në Telekom për punën gjatë pandemisë

A mund ta imagjinojmë si do të ishte jeta në një pandemi nëse teknologjia nuk do të ishte zhvilluar?

12.05.2020

Koronavirusi e përshepejtoi transformimin digjital

Intervistë me Nikolla Lushev, Drejtor kryesor ekzekutiv, Makedonski Telekom

Intervistë
Мë shumë

27.04.2020

Të qëndrojmë të lidhur

Në kohën e koronës, para nesh qëndrojnë shumë sfida, por edhe në kushte të vështirësuara bota duhet të vazhdojë të lëvizë.

Аrtikull
Мë shumë

07.04.2020

Makedonski Telekom dhuroi internet për mësim nga larg për 30 000 fëmijë nga familjet me rrezik social

Në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Makedonski Telekom do t’u mundësojë fëmijëve të kategorive të rrezikuara sociale

Lajmërime për mediumet
Мë shumë

19.03.2020

Qëndrojmë të lidhur

Në kohën kur po përballemi me epidemi serioze, mënyra në të cilën jetojmë dhe punojmë është plotësisht e ndërruar.

 
Verzioni desktop