{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Fondacioni Т-Mobile për Maqedoninë mori plaketë për përgjegjësi shoqërore