{{Title}}

{{DatePublished}}

{{Content}}
Јавен повик за свикување на собрание на Македонски Телеком АД – Скопје