{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

„Ju krijoni. Ne bëjmë lidhjen.“ – konkursi i Telekomit për inovacione për vitin 2015 është hapur!