{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Një dimension i ri në muzikë: Telekom e vendos aplikacionin e ri Lenz i cili e paralajmëron bisedën e parë të drejtpërdrejtë me Gorillaz