Tarifimi i thirrjeve drejt numrave të veçantë

Tarifimi i thirrjeve drejt numrave të veçantë
192 - Policia – në tërë rrjetin e vendit Falas
193 - Shërbimi i zjarrfikësve - në tërë rrjetin e vendit Falas
194 - Ndihma e shpejtë - në tërë rrjetin e vendit Falas
195 - Qendra për menaxhim me kriza - në tërë rrjetin e vendit Falas
Thirrje drejt numrave të shkurtuar
196 - Informacione mbi gjendjen e rrugëve publike Çmimi i bisedave në rrjetin personal
197 - Drejtoria e doganave të Maqedonisë Falas
198 - Drejtoria e të hyrave publike Falas
199 - Ministria e punëve të brendshme Falas
185 - Koha e saktë 2,36 / thirrje
126 - Paraqitja e telegramave Çmimi i bisedave në rrjetin personal
122 - Kontakt qendra e Makedonski Telekom Falas
177 - Paraqitja e pengesave në linjat parapaguese Falas
188 - Informacione për numrat e telefonave në tërë rrjetin e Makedonski Telekom 29,99 den. / thirrje
15ххх - Numra të shkurtuar për qëllime të ndryshme Çmimi për biseda nacionale
190 - Kontakt qendra e Agjencisë për komunikime elektronike Falas

Tarifimi është në fillim të çdo intervali prej 60 sekonda.

Çmimet janë me TVSH.

Verzioni desktop