Office Call
Тарифи за разговори преку фиксна телефонска линија

Со Office Call добивате:

 • Неограничени разговори кон сите фиксни и мобилни мрежи
 • Вклучени разговори кон меѓународни мрежи во L тарифата

Доколку користите фиксни и мобилни услуги на Телеком, одберете Magenta 1 Business и добијте 20% попуст на месечната претплата.

 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

Office Call S

 • Неограничени разговори во мрежата на Телеком

Office Call M

 • Неограничени разговори кон сите мрежи

Office Call L

 • Неограничени разговори кон сите мрежи
 • 50 минути кон меѓународни мрежи


 • Цените се однесуваат на фиксна телефонска линија со еден говорен канал. На секоја линија имате можност да додадете втор говорен канал по цена од 200 денари236 денари месечно.

Правила за користење

 • За неограничени разговори важи политика за фер користење од 150 часа месечно. По надминување на вклучениот сообраќај разговорите се наплаќаат по цена од 1 денар/минута1,18 денари/минута кон фиксните мрежи и 5,4 денари/минута6,37 денари/минута кон мобилните мрежи.
 • Вклучените разговори не ги вклучуваат повиците кон специјалните броеви 188, 142xxx, 0500xxx и др. коишто се наплаќаат по редовни цени.
pageArea reserved, leave empty!!!