Office Complete пакети

Фиксна комуникација, Интернет и Cloud

Цени без ДДВ

Office Complete S

 • Неограничени разговори во мрежата на Телеком
 • 100 GB
 • До 8Mbps/1Mbps
 • Web hosting1GB, 10 email адреси
 • Loop 5GB, Office fax

Office Complete M

 • Неограничени разговори кон сите мрежи
 • Неограничен интернет
 • До 12Mbps/1Mbps
 • Web hosting1GB, 10 email адреси
 • Loop 10GB, Office fax

Office Complete L

 • Неограничени разговори кон сите мрежи
 • 50 мин кон меѓународни мрежи
 • Неограничен интернет
 • До 80Mbps/80Mbps
 • Web hosting1GB, 10 email адреси
 • Loop 15GB, Office fax

Цени со ДДВ

Office Complete S

 • Неограничени разговори во мрежата на Телеком
 • 100 GB
 • До 8Mbps/1Mbps
 • Web hosting1GB, 10 email адреси
 • Loop 5GB, Office fax

Office Complete M

 • Неограничени разговори кон сите мрежи
 • Неограничен интернет
 • До 12Mbps/1Mbps
 • Web hosting1GB, 10 email адреси
 • Loop 10GB, Office fax

Office Complete L

 • Неограничени разговори кон сите мрежи
 • 50 мин кон меѓународни мрежи
 • Неограничен интернет
 • До 80Mbps/80Mbps
 • Web hosting1GB, 10 email адреси
 • Loop 15GB, Office fax

Цените се однесуваат на фиксна телефонска линија со еден говорен канал. Цената на дополнителен говорен канал е 200 денари месечно.

Дополнителни можности и услови

Пробај Optic пакет два месеци без доплата! Со Office Complete Optic пакет добивате втора линија, без месечен надомест за втората линија и бесплатни повици помеѓу двете линии.

 • Со пакетите S и M може да се активира оптички интерент со 80Mbps за плус 600 денари месечно.
 • Корисниците можат да активираат дополнителни фиксни линии:
  • со пакетот S плус до 2 дополнителни фиксни линии ТЛ1 за 499 денари или ТЛ2 за 699 денари,
  • со пакетот M плус до 4 дополнителни фиксна линии ТЛ1 за 499 денари или ТЛ2 за 699 денари,
  • со пакетот L плус до 6 дополнителна фиксна линија ТЛ1 за 499 денари или ТЛ2 за 699 денари.
 • Корисникот може да активира Мax TV со повеќе од 80 канали (со IPTV Start карактеристики) за дополнителна претплата од 399 денари месечно.
 • Вклучените бесплатни Cloud услуги корисникот може да ги активира по потреба.
 • Пакетот дополнителни услуги (идентификација на повик, повик на чекање и пренасочување) е вклучен во претплатата на Office Complete пакетите.
 • Со пакетите на бакар S и M може да се активира Фиксна IP адреса за 300 денари месечно.

Сите цени во делот Дополнителни можности и услуги се без вклучен ДДВ.

Цени за разговори

Пакети за меѓународни разговори
Нови меѓународни зони цени без ДДВ цени со ДДВ
Соседство 20 ден. 23,60 ден.
Балкан 30 ден. 35,40 ден.
Европа 40 ден. 47,20 ден.
Свет 50 ден. 59,00 ден.

Правила за користење

 • По надминување на вклучениот ADSL интернет, брзината на пристап се намалува на 768 Kbps/768 Kbps (download/upload) и не се наплатува.
 • По надминување на вклучениот оптички интернет, брзината на пристап се намалува на 2 Mbps/2 Mbps (download/upload) и не се наплатува.
 • Понудата е достапна за сите нови и постојни корисници со потпишување на договор за 1, 2 години и на неопределено време.
 • За неограничените разговори важи политиката за фер користење од 150 часа месечно. Доколку месечниот износ на разговорите го надмине нивото вклучено во пакетите, разговорите се наплаќаат по цена од 1,00 денар за разговор кон фиксни мрежи и 5,40 денари за разговор кон мобилни мрежи.
 • Вклучените разговори не ги вклучуваат повиците кон специјалните броеви 188, 142xxx, 0500xxx и др. коишто се наплаќаат по редовни цени.
 • По надминување на вклучените разговори кон меѓународни фиксни и мобилни мрежи , разговорите се наплаќаат според новиот модел за меѓународени разговори со 4 зони: Соседство, Балкан, Европа и Свет
pageArea reserved, leave empty!!!