Office Complete пакети

Фиксна комуникација, Интернет и Cloud

Цени без ДДВ

Office Complete S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

5,4 денари минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1 денар минута
за разговори кон
други фиксни мрежи

100 GB интернет

До 8Mbps/1Mbps

Web hosting 1GB, 10 email адреси

Office fax

Office Complete M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

Неограничен интернет

До 12Mbps/1Mbps

Web hosting 1GB, 10 email адреси

Office fax

Office Complete L

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

50 мин. кон меѓународни мрежи

Неограничен интернет

До 80Mbps/80Mbps

Web hosting 1GB, 10 email адреси

Office fax

Цени со ДДВ

Office Complete S

Неограничени разговори во мрежата на Телеком

6,37 денари минута
за разговори кон
други мобилни мрежи
1,18 денари минута
за разговори кон
други фиксни мрежи

100 GB интернет

До 8Mbps/1Mbps

Web hosting 1GB, 10 email адреси

Office fax

Office Complete M

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

Неограничен интернет

До 12Mbps/1Mbps

Web hosting 1GB, 10 email адреси

Office fax

Office Complete L

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

50 мин кон меѓународни мрежи

Неограничен интернет

До 80Mbps/80Mbps

Web hosting 1GB, 10 email адреси

Office fax

Цените се однесуваат на фиксна телефонска линија со еден говорен канал.

Дополнителни можности и услови

Пробај Optic пакет два месеци без доплата!

  • На секоја телефонска линија може да се активира втор говорен канал по цена од 200 денари месечно.
  • Со пакетите S и M може да се активира интерент со брзина од 80Mbps за плус 600 денари месечно.
  • Корисникот може да активира Мax TV со повеќе од 80 канали за дополнителна претплата од 399 денари месечно.
  • Вклучените бесплатни Cloud услуги корисникот може да ги активира по потреба.
  • Пакетот дополнителни услуги (идентификација на повик, повик на чекање и пренасочување) е вклучен во претплатата на Office Complete пакетите.

Сите цени во делот Дополнителни можности и услуги се без вклучен ДДВ.

Меѓународни разговори

Пакети и попусти за меѓународни разговори
Меѓународни зони цени без ДДВ цени со ДДВ
Соседство 20 ден. 23,60 ден.
Балкан 30 ден. 35,40 ден.
Европа 40 ден. 47,20 ден.
Свет 50 ден. 59,00 ден.

Правила за користење

  • За неограничените разговори важи политиката за фер користење од 150 часа месечно. Доколку месечниот износ на разговорите го надмине нивото вклучено во пакетите, разговорите се наплаќаат по цена од 1,00 денар (без ДДВ) за разговор кон фиксни мрежи и 5,40 денари (без ДДВ) за разговор кон мобилни мрежи.
  • По надминување на вклучените разговори кон меѓународни фиксни и мобилни мрежи , разговорите се наплаќаат според моделот за меѓународени разговори со 4 зони: Соседство, Балкан, Европа и Свет.
pageArea reserved, leave empty!!!