Përshkrimi

OliveBox është web aplikacion i cili ju ndihmon kompanive të vogla më lehtë ti kryejnë aktivitetet e tyre të përditshme.

Përbëhet nga 4 module kryesore:

  • Marketingu direkt (i drejtpërdrejtë)
  • Faturimi 
  • Rezervimi 
  • Caktimi 

Që të fitoni 30 ditë përdorim pa pagesë të të gjithë 4 moduleve OliveBox, vizitoni linkun: https://olivebox.telekom.mk/. Pas periudhës promotive, mund të zgjidhni modulin që ju përshtatet  më së shumti.

MODULI 1

Marketingu direkt

Me këtë modul mundeni që të krijoni fushata tuaja personale  të marketingut, duke dërguar lajmërime dhe porosi në listen e klientëve  paraprakisht të përgaditur nëpërmjet SMS-it ose e-mail.

Funksionalitetet si numër i pakufizuar i kontakteve, përcaktimi i kohës së dërgimit të porosive promotive, lokacioni i pranuesve dhe analiza statistikore janë plotësuese, dhe janë pjesë e pakos Premium Olive Marketing.


Karakteristikat sipas pakove Premium Olive Marketing 
Olive Marketing falas
Kontaktet Pa kufizim 250
Sms porositë e rezervuara
Lokacioni i pranuesve
Statistikat 

MODULI   2

Faturimi 

Moduli “Faturimi” i mundëson operimet financiare dhe të depove. Në mënyrë të lehtë krijohen fatura, të gatshme për dërgim të drejtpërdrejtë në e-postën e furnizuesit.


Karakteristikat sipas pakoveExtra Virgin Olive Oil
Virgin Olive Oil 
Olive OilOlive falas 
Fatura  Pa kufizim Pa kufizim100 30
OfertaPa kufizim Pa kufizimPa kufizim Pa kufizim
Letëraprovim Pa kufizim30
Fletëurdhëresat për furnizim  Pa kufizimPa kufizim

Faturat për furnizim

Pa kufizimPa kufizim
Shpenzimet
Pa kufizimPa kufizim100 30
Partner Pa kufizimPa kufizimPa kufizimPa kufizim
Shërbimi – Produkt Pa kufizimPa kufizimPa kufizimPa kufizim
Faks
Vërejtje  Pa kufizimPa kufizim
Fatura e përsëritur  Pa kufizim10 fatura  2 fatura 
Shablon për dokument Pa kufizimPa kufizim
Shfrytëzues  Pa kufizim4 2 1
Magazinim 4GB 2GB 500MB 200MB
SMS alarmet  Pa kufizimPa kufizim
Alarmet e e-postës Pa kufizimPa kufizimPa kufizimPa kufizim

MODULI  3

Rezervimi 

I përshtatshëm për hotele të vogla, moduli “Rezervimi” është sistem për rezervimin e apartmaneve dhe dhomave me opsion për dhënie të faturës pas rezervimit. Rezervimi bëhet lehtë nëpërmjet interface-it vizuel “drag&drop”.интерфејс.


Karakteristikat sipas pakovePremium Olive Rezervimet
Rezervimet Olive falase
Objektet  Pa kufizim 1
Njesitë  Pa kufizim 3
Raportet 

MODULI  4

CAKTIMI 

Shfaqje vizuele e kohës suaj në kalendarë javorë dhe ditorë me opcion për të shtuar takimet në kalendar.


Karakteristikat sipas pakove Karakteristikat sipas pakove 
Karakteristikat sipas pakove 
Karakteristikat sipas pakove  Pa kufizim  2

Çmimet me TVSH

MODULI 1

Marketingu direkt 

Shërbimi paguhet njëfish nëpërmjet llogarisë Telekom (pripejd ose postpejd). Pas pagesës, përdoruesi fiton kredi, të cilat i shpenzojnë gjatë dërgimit të SMS porosive ose e-postës deri te klientët e dëshiruar.

По наплатата, корисникот добива кредити, кои ги троши при испраќање на SMS или е-пошта до посакуваните клиенти.


Çmimi shitës i kredive  
Pako  Çmimi me TVSH
1000 kredi  726 den.
1500 kredi  1092 den.
3000 kredi  2177 den.
5000 kredi  3629 den.
Kredi për shërbim
Shërbim Kredi 
SMS nacionale  5
SMS internacionale  prej 3 deri 9 (në varësi prej shtetit)
E-mail 1

Nëse e aktivizoni pakon Premium Olive Marketing, çmimi paguhet në bazë mujore:


Premium Olive Marketing 
Olive Marketing falas 
767 den. / në  muaj  0 den. / në muaj 

Çmimet janë me TVSH. Pagesa për shfrytëzimin e shërbimit bëhet në bazë mujore nëpërmjet Telekom llogarisë postpejd ose pripejd.

MODULI  2

Faturimi 


Extra Virgin Olive Oil
Virgin Olive Oil
Olive Oil Olive falas 
2950 den./në muaj  1475 den./në muaj 767 den./në muaj 0 den./në muaj

Çmimet janë me TVSH. Pagesa për shfrytëzimin e shërbimit bëhet në bazë mujore nëpërmjet Telekom llogarisë postpejd ose pripejd.

MODUL 3

Rezervimi 


Premium Olive Rezervimet 

Rezervimet Olive falase 
767 den./në muaj  0 den./në muaj

Çmimet janë me TVSH. Pagesa për shfrytëzimin e shërbimit bëhet në bazë mujore nëpërmjet Telekom llogarisë postpejd ose pripejd.

MODULI4

Caktimi


Caktimi Premium Olive
Caktimi Olive falas
767 den./në muaj  0 den./në muaj

Çmimet janë me TVSH. Pagesa për shfrytëzimin e shërbimit bëhet në bazë mujore nëpërmjet Telekom llogarisë postpejd ose pripejd.


Verzioni desktop