Македонски Телеком АД – Скопје обезбедува и останати услуги за пристап до услугите за сообраќај на барање на операторите на јавна комуникациска мрежа и давателите на јавна комуникациска услуга согласно техничките расположливи капацитети;

Вашите барања за конкретната услуга, дополнителни информации и појаснувања испратете ги на е-маилот на Деловниот Центар за интерконекција и големопродажба на Македонски Телеком АД – Скопје : dcbc@telekom.mk

Десктоп верзија