Tarifa Play

  • 4G internet më i shpejtë
  • Biseda të pakufizuara në rrjetin mobil dhe fiks të Makedonski Telekom
  • Minuta të përfshirë drejt rrjetave tjera të vendit
  • Zgjedhje të madhe të celularëve me super çmim në Besnik 24
  • Poena në Klubi Im – programi më i madh për besnikëri.
  Play Start Play Comfort Play Extra Play Premium

Parapagesa mujore

499 den. 799 den. 1 199 den. 1 799 den.

Minuta të përfshirë në rrjetin fiks dhe mobil të Makedonski Telekom

Pakuf. Pakuf. Pakuf. Pakuf.

Minuta të përfshirë drejt të gjithë rrjetave tjera të vendit

100 Pakuf. Pakuf. Pakuf.

Internet komunikacion i përfshirë

/ 2 GB 4 GB 10 GB

Qasje 4G

SMS porosi të përfshirë drejt të gjithë rrjetave të vendit

вклучен вклучен 200 SMS Pakuf. (1)

Minuta drejt rrjetave ndërkombëtare

вклучен вклучен вклучен 100 мин.(2)

(1) Vlen politika e fer shfrytëzimit 10.000 SMS në muaj.

(2) Minutat drejt rrjetave ndërkombëtare vlejnë drejt Yonave 1,2,3 dhe 4.

Intervali i tarifimit është në minutë.

Intervali i tarifimit për internet është në 10 KB. Pas tejkalimit të internet komunikacionit të përfshirë në parapagesë, interneti nuk tarifohet në mënyrë shtesë por reduktohet shpejtësia.

Parapagesë preferenciale mujore me Besnik 12

Nëqoftëse nuk dëshironi të merrni celular, mund të nënshkruani kontratë në Besnik 12 me tarifën Play me çmim preferencial:

  Play Start Play Comfort Play Extra Play Premium
Parapagesa preferenciale mujore me zbritje në Besnik 12 449 den. 699 den. 999 den. 1.499 den.

Çmimet pas tejkalimit të komunikacionit të përfshirë dhe informacione shtesë

Çmimet pas tejkalimit të komunikacionit të përfshirë dhe informacione shtesë
  Play Start Play Comfort Play Extra Play Premium
Çmimi për minutë bisedë drejt të gjithë rrjetave të vendit 4,9 den. вклучен вклучен вклучен
Çmimi për 1 MB internet 9,9 den. вклучен вклучен вклучен
SMS drejt të gjithë rrjetave të vendit dhe ndërkombëtare 5,9 den. 5,9 den. 5,9 den. 5,9 den.
MMS drejt rrjetave të vendit 17,7 den. 17,7 den. 17,7 den. 17,7 den.
MMS drejt zonave ndërkombëtare 41,3 den. 41,3 den. 41,3 den. 41,3 den.
Çmimet për thirrjet ndërkombëtare thirrjet ndërkombëtare >
Verzioni desktop