Portabiliteti i numrit

Portabiliteti i numrit gjatë zëvendësimit të operatorit është sigurimi i së drejtës për të mbajtur numrin ekzistues, në rajonin e njejtë numëror. Për të siguruar portabilitetin e numrit duhet:

  • Të kontaktoni Operatorin pranues shërbimet e të cilit dëshironi ti shfrytëzoni.
  • Të parashtroni Kërkesë te Opratori pranues, me çrast duhet të pranoni nga to informacion kthyes mbi realizimin e kërkesës.

Shfrytëzimi i shërbimit Portabiliteti i numrit ëahtë falas dhe paguhet vetëm njëherë kompenzim për aktivizim.

Përshkrimi Shuma
Kompenzimi 236 den.
Verzioni desktop