Posta e hostuar afariste

 • Parapagesë fikse mujore pa detyrime për të nënshkruar kontratë për besnik
 • Mundësi për upgrade

Përshkrimi

PROFESIONALISHT. EFIKASE. VOLITSHËM.
E-postë sipas masës suaj!

Me shërbimin e Postës së hostuar afariste shfrytëzoni serverë virtuel për e-postën tuaj dhe lehtësoni komunikimin me bashkëpuntorët.

Prej tash, shpejtë dhe thjeshtë qaseni deri te e-posta juaj afariste, duke shfrytëzuar në atë rast çdo kompjutor apo telefon i mençur. Plus, kurseni në shpenzimet për magazinimin e tyre, blerjen e serverëve, si dhe shpenzimet për mirëmbajtja.

Më shumë nuk duhet të brengoseni për krijimin e infrastrukturës për e-postën tuaj, as për përkrahje ose menaxhim me liçenca, sepse tash do mund ti shfrytëzoni përparësitë e Postës së hostuar afariste të Makedonski Telekom.

Pako (1)Arka postare të përfshira
XS 5 arka postare
S 10 arka postare
M 25 arka postare
L 50 arka postare
XL 100 arka postare

Në kuadër të pakove sigurojmë dy lloje të arkave elektronike postare të cilat i përmbajnë të gjithë funksionalitetet e avancuara për e-postë: Arkë postare Standarde dhe Profesionale.

 • Arka postare standarde ka 2 GB hapësirë magazinim
 • Arka postare profesionale ka 10 GB hapësirë për magazinim dhe përfshin funksionin e avancuar Çanta (dosje që mundëson shfrytëzimin e 10GB hapësirës nga arka postare për magazinim, ndarje dhe kolaborim të dokumenteve)


Oferta e Postës së hostuar afariste përfshin edhe mundësi për upgrade të pakos /arkës postare.


Upgrade-etLloji i upgrade-it
Arkë postare standarde shtesë Për pako
Arkë postare profesionale shtesë Për pako
Hapësirë plotësuese për magazinim (5GB) Për arkë postare
Çanta (dosje) (2)Për arkë postare

Karakteristikat shtesë


 • Sinkronizim automatik i mbështetur nga të gjithë pajisjet e popullarizuara përdoruese dhe klientë: 

  - Veb shfletues standard (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome dhe Safari) 
  - Zimbra amë desktop klient (mbështetur në sistemet operative më të reja të Windows, MAC OS dhe Linux) 
  - Microsoft Outlook (2003/2007/2010/2013), Thunderbird dhe Apple iSync 
  - telefonat e mençur më të popullarizuar (iPhone, Android и Windows Mobile)
 • Postë elektronike të pasur (Rich е-mail): shënim, kontroll të porosive të lidhura dhe kërkim të shpejtë
 • Menaxhimi me kontaktet: lista personale dhe globale e adresave që mund të ndahen në tërë organizatën
 • Kalendarë grupor dhe kalendarë personal
 • Lista e obligimeve duke përcaktuar prioritetet, shënim dhe aktivizim të përkujtuesit
 • Nivel të lartë të sigurisë së të dhënave nëpërmjet protokollit të sigurisë me të cilin plotësisht reduktohet rreziku në punë - SSL (Secure Sockets Layer)
 • Mbështetje të MAPI (Microsoft protokollit për këmbim të porosive) – sinkronizim të plotë me Microsoft Outlook (porosi, kontakte, kalendar, detyra pune)
 • Ndarje e dokumenteve dhe verzionim të tyre (çdo ndryshim në dokument ruhet si verzion i posaçëm i cili munt të inicohet ose vendoset si aktive

Këtu për ju 24/7 – ndihmë profesionale!


Oferta Posta e hostuar afariste përfshin edhe dy lloje të ndihmës profesionale:

Ripërtrirja e të dhënave

 • Ripërtrirja e mbeturinës – mundësi për ripërtrirje falas të postës elektronike të fshirë përgjithmonë nga arka postare në periudhë prej 10 ditëve.
 • Ripërtrirje të arkës postare – mundësi për kthim të arkës postare në gjendje jo më të vjetër se 10 ditë duke ripërtrirë të gjithë ose pjesë të elementeve të saj (posta elektronike, kalendari, kontaktet etj.)


Migracioni i arkës postare

Kryhet varësisht nga solucioni i shfrytëzuar paraprak për e-postë dhe mundëson migrim të më shumë elementeve nga arka postare (porosi elektronike, kontakte, kalendarë, detyra etj.), me PST veglën për migrim ose migrimin vetëm të porosive elektronike nëpërmjet konekcionit IMAP.

Për më shumë informacione lajmërohuni në numrin telefonik falas 0800 10800

(1) Një shfrytëzues nuk mund të kërkojë më shumë se një pako. Shfrytëzuesi mund të migrojë nga një pako në tjetër. Migracioni mund të kryhet njëherë gjatë një muaji. Me cilën do pako, shfrytëzuesi do të fitojë një DNS regjistrim në serverët e Makedonski Telekom që është e nevojshme për e-mail komunkim ose veb qasje në çdo arkë postare që është aktivizuar në atë pako. DNS regjistrimi nuk përfshin veb domenin, i nevojshëm për veb faqen e shfrytëzuesit ose çfarëdo lloj veb komunikim tjetër jashtë asaj që siguron Posta e hostuar afariste.

(2) Mund të shfrytëzohet vetëm me klientin amë për postë të hostuar afariste (desktop klient Zimbra) ose veb qasje. Madhësia e lejuar maksimale për dokument është 10 MB.


Çmimet pa TVSH

Zgjidhni pakon që më së shumti ju përshtatet dhe paguani parapagesë fikse mujore, pa obligime dhe shpenzime plotësuese.


Pako (1)Arka postare të përfshiraÇmimi mujor
pako standarde
Çmimi mujor
pako profesionale
XS 5 arka postare 899 den. 1.299 den.
S 10 arka postare 1.799 den. 2.499 den.
M 25 arka postare 4.299 den. 5.999 den.
L 50 arka postare 8.299 den. 11.799 den.
XL 100 arka postare 16.299 den. 23.499 den.
Upgrade-etÇmimi mujor
Arkë postare standarde plotësuese (2 GB) 209 den.
Arkë postare profesionale plotësuese (10 GB) 269 den.
Hapësirë shtesë për magazinim (5GB) 49 den.
Çanta (2) 29 den.

Çmimet janë pa TVSH.

(1) Një shfrytëzues nuk mund të kërkojë më shumë se një pako. Shfrytëzuesi mund të migrojë nga një pako në tjetër. Migracioni mund të kryhet njëherë gjatë një muaji. Me cilën do pako, shfrytëzuesi do të fitojë një DNS regjistrim në serverët e Makedonski Telekom që është e nevojshme për e-mail komunkim ose veb qasje në çdo arkë postare që është aktivizuar në atë pako. DNS regjistrimi nuk përfshin veb domenin, i nevojshëm për veb faqen e shfrytëzuesit ose çfarëdo lloj veb komunikim tjetër jashtë asaj që siguron Posta e hostuar afariste.

(2) Mund të shfrytëzohet vetëm me klientin amë për postë të hostuar afariste (desktop klient Zimbra) ose veb qasje. Madhësia e lejuar maksimale për dokument është 10 MB.


Çmimet me TVSH

Zgjidhni pakon që më së shumti ju përshtatet dhe paguani parapagesë fikse mujore, pa obligime dhe shpenzime plotësuese.


Pako (1)Arka postare të përfshiraÇmimi mujor
pako standarde
Çmimi mujor
pako profesionale
XS 5 arka postare 1.060,82 den. 1.532,82 den.
S 10 arka postare 2.122,82 den. 2.948,82 den.
M 25 arka postare 5.072,82 den. 7.078,82 den.
L 50 arka postare
9.792,82 den. 13.922,82 den.
XL 100 arka postare 19.232,82 den. 27.728,82 den.
НадградбиÇmimi mujor
Arkë postare standarde plotësuese (2 GB) 246,62 den.
Arkë postare profesionale plotësuese (10 GB) 317,42 den.
Hapësirë shtesë për magazinim (5GB) 57,82 den.
Çanta (2) 34,22 den.

Çmimet janë me TVSH.

(1) Një shfrytëzues nuk mund të kërkojë më shumë se një pako. Shfrytëzuesi mund të migrojë nga një pako në tjetër. Migracioni mund të kryhet njëherë gjatë një muaji. Me cilën do pako, shfrytëzuesi do të fitojë një DNS regjistrim në serverët e Makedonski Telekom që është e nevojshme për e-mail komunkim ose veb qasje në çdo arkë postare që është aktivizuar në atë pako. DNS regjistrimi nuk përfshin veb domenin, i nevojshëm për veb faqen e shfrytëzuesit ose çfarëdo lloj veb komunikim tjetër jashtë asaj që siguron Posta e hostuar afariste.

(2) Mund të shfrytëzohet vetëm me klientin amë për postë të hostuar afariste (desktop klient Zimbra) ose veb qasje. Madhësia e lejuar maksimale për dokument është 10 MB.Shkarko aplikacione

Desktop klient
Desktop klient ju mundëson shfrytëzuesve ti përdorin të gjithë opcionet e postës së hostuar afariste në kompjutorin e tyre. Desktop klient për Windows (64-bit)
Desktop klient për Windows (32-bit)
Desktop klient për Mac OS X 10.9+
Desktop klient për Linux
Konektues për Microsoft Outlook
Konektuesi për Microsoft Outlook ju mundëson shfrytëzuesve të Microsoft Outlook të lidhen në serverin e postës së hostuar afariste duke shfrytëzuar MAPI protokoll. Lista me emra, kontaktet, kalendari, detyrat dhe porositë do të jenë drejtpërdrejtë të sinkronizuara me serverin. Download 32-bit
Windows MSI Installer

Download 64-bit
Windows MSI Installer
Microsoft Outlook PST Import Tool
Kjo vegël ju mundëson shfrytëzuesve ti importojnë datotekat e Microsoft Outlook PST në files serverin e postës së hostuar afariste. Download
ZIP Archive

Udhëzime

Udhëzime
Doracak për shfrytëzuesit e fundit të postës së hostuar afariste shkarko


Verzioni desktop