01.09.2008 година:
Македонски Телеком АД – Скопје ја воведува Услугата За Поставување На Пренесен Број согласно одредбите од Законот за електронски комуникации и член 84 став 6 од Законот за електорнски комуникации.

Еднократниот надомест за Услугата За Поставување На Пренесен Број изнесува 700 денари (без ДДВ).

Во тек е процесот за вклучување на Услугата За Поставување На Пренесен Број како дел од Референтната Понуда За Интерконекција на Македонски Телеком АД.

Десктоп верзија