Roaming Ballkani Perëndimor

Çmime të volitshme për roaming shërbime me Serbinë, Malin e Zi, Bosnjën dhe Hercegovinën, Shqipëri dhe Kosovë. Çmimet vlejnë për të gjithë postpejd shfrytëzuesit privatë ekzistues dhe të ri.

Çmimi
Thirrje drejt Maqedonisë, Serbisë, Malit të Zi, BH-së, Shqipëri dhe Kosovë 3,64 den./min.
SMS porosi e dërguar * 1,46 den./SMS
Thirrje hyrëse (pranuese) nga Maqedonia, Serbia,
Mali i Zi, BH-ja, Shqipëri dhe Kosovë
1,82 den./min.
Interneti 1,09 den./MB

Çmimet janë në denarë me TVSH të përfshirë dhe vlejnë për të gjithë operatorët e shteteve të përmendura.

Çmimet e thirrjeve hyrëse dhe dalëse jashtë zonës Ballkan roaming, kontrolloni në këtë link.

*Çmimi i SMS porosisë është i njejtë, pavarësisht destinacionit drejtë së cilit dërgohet.

Verzioni desktop