Тарифни модели

Call Start

Неограничени разговори во мрежата на Македонски Телеком.

Call Comfort

Неограничени разговори кон фиксните мрежи и дополнителни попусти.

Call Mini

За корисници кои имаат ограничени потреби од телефонски разговори.

Oмилена земја

Изберете една или повеќе омилени земји и разговарајте поевтино.

Минимален модел

Универзална услуга.
Тарифен модел со најниска месечна претплата

Посебен

Тарифен модел за лица со посебни потреби

Социјален

Социјален тарифен модел на припејд телефонска линија и почетни 150 ден.

Пензионер

Искористете го целиот износ од месечниот надомест, за сите видови на повици.

pageArea reserved, leave empty!!!