Дигитализација, веднаш! Нова серија вебинари! TELEKOM LIVE WEBINARS - Wave 2!

ВЕБИНАР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО ФИНАНСИСКИОТ СЕКТОР

Нашиот Сектор за дигитална бизнис трансформација ќе ви ги претстави најдобрите дигитални алатки за дигитализација на вашиот бизнис, неопходни во финансискиот сектор.

Фатете чекор со новото време – веднаш, преку дигитизација на секој деловен процес во вашето секојдневно работење. Така комплетираните деловни процеси, заокружени во едно дигитизирано опкружување, ќе ве внесат вас и вашите деловни субјекти, без оглед на нивната големина, директно во главниот процес на сегашноста – дигитализацијата.

Преку секојдневното користење на алатките за дигиталното работење, дигитализацијата ќе ве стави во центарот на случувањата на најактуелните светски пазари каде што ќе можете да делувате слободно и рамо до рамо со асовите во вашата деловна сфера, како рамноправни конкуренти.

Со дигитализацијата, сегашноста во светот се менува толку брзо и молскавично на сите полиња, што „сега” речиси веднаш станува „вчера”.

Не губете ниту секунда во размислување за дигитизацијата, односно
за дигитализација на вашите бизниси.

Вашата одлука е веќе донесена. Прилагодете се веднаш!

Воведете ги дигиталните алатки кои ви ги претставуваме на овие вебинари во вашата секојдневна деловна практика и почнете да ги чувствувате придобивките од нивната употреба. Почувствувајте го вишокот слободно време и средства што ви ги овозможуваат најсовремените дигитални информатичко-комуникациски технологии, прилагодени за обемот на вашите деловни потреби и искористете ги за да го направите вистинскиот пробој на светскиот пазар
во вашиот сектор, веднаш!

Тоа е единствениот пат кон задржување на континуитетот во развојот на вашиот бизнис и постигнување на уште поголеми деловни успеси, сега веќе на светското рамниште.

Во оваа нова и вторa серија на TELEKOM LIVE WEBINAR-и - Wave 2, ќе можете да се информирате и за тековните промоции и поволностите за користење на дигиталните алатки од нашата понуда специјално дизајнирана
за вашите деловни субјекти.

Определбата за лидерство во имплементацијата на дигитализацијата во деловниот сектор на земјата ја потврдуваме и со користењето на најсовремената платформа за закажување, пријавување и реализација на нашите вебинари на интернет, со користење на професионалната платформа Webex – дизајн на една од најиновативните дигитални компании
во светот – нашиот партнер CISCO.

Пријавете го Вашето учество, веднаш!