Besueshmëria KSN

 • Siguri më të madhe të informacioneve
 • Reduktim të shpenzimeve
 • Kursim të kohës gjatë e-pagesave
 • Përmirësim të produktivitetit
 • Shumë e lartë e sigurimit vjetor

Përshkrimi

Besueshmëria KSN është certifikatë e avancuar kualifikuese, dedikuar për aplikacione të avancuara dhe mund të përdoret për:

 • E-postë të sigurt
 • enkriptim/dekriptim të fajllave
 • nënshkrim dixhital
 • sigurimin e çfarëdo lloji të të dhënave dixhitale
 • Autorizim VPN
 • Autorizim të domenit
 • E-pagesa /E-tregti

Pakoja përfshin dy palë çelësa. Vlefshmëria kohore e certifikatës është një vit me mundësi për ripërtrirje për edhe një vit (maksimum 4 ripërtrirje me rradhë). Certifikata është e siguruar në shumë vjetore prej 100.000 €. Historia e kësaj certifikate arkivohet në Makedonski Telekom dhe me kërkesë të shfrytëzuesit mund të prezantohet.

Çmimet

Kohëzgjatja e kontratës Çmimet
Aktivizimi i parë 500 den.
Kompenzimi vjetor 3.000 den.
Revokimi 209 den.
Suspendimi 199 den.
Revokimi i suspendimit 199 den.
Ndryshimi i emrit të veçantë 299 den.
Kthimi i historisë 599 den.


Kohëzgjatja e kontratës Zbritje të kompenzimit vjetor
4 vite 5%
5 vite 10%


Certifikata dixhitale për internet shfrytëzuesit e Makedonski Telekom
Kohëzgjatja e kontratës Çmimet
3 vite 8.099 den.
4 vite 9.599 den.
5 vite 10.399 den.

Makedonski Telekom mundëson zbritje gjatë blerjes së numrit të caktuar të certifikatave.

Çmimet janë me TVSH.

Verzioni desktop