100.000 shfrytëzues e zgjodhën më të mirën!

Për këtë arsye po festojmë me bonus kampioni – dyfish më tepër internet mobil, deri në fund të vitit, për të gjithë shfrytëzuesit e Magenta 1 dhe Smart!

*Promocioni Dyfish më tepër internet vlen për të gjithë shfrytëzuesit e ri dhe ekzistues të modeleve aktuale tarifore Smart, Magenta 1 dhe COOL dhe vlen deri në fund të vitit.

Verzioni desktop