Call Mini

  • За корисници кои имаат ограничени потреби од телефонски разговори

Тарифниот модел Call Mini е наменет за корисници кои имаат ограничени потреби од телефонски разговори. Обезбедува поевтина месечната претплата од 319 ден. месечно со вклучен ДДВ за телефонска линија со 1 говорен канал.

Повиците до 94,40 денари со ДДВ, се наплаќаат според стандардните цени, а повиците над овој износ се наплаќаат двојно повисоко од стандардните цени.

На корисниците им стојат на располагање сите дополнителни услуги за телефонска линија со 1 говорен канал (Идентификација на повик, Повик на чекање, Пренасочување на повиците...) кои се наплаќаат по стандардни цени.

Тарифниот модел можете да се активира во Телеком продавниците.

pageArea reserved, leave empty!!!