Нови Office Call тарифи за бизнис корисници

цени без ДДВ

Нови поволни тарифи за фиксна телефонска линија:

 • Неограничени фиксни и мобилни разговори, изедначување на содржините како во Магента 1 Бизнис портфолиото
 • Нов поедноставен зонален модел за меѓународни разговори: Соседство, Балкан, Европа и Свет, ист зонален модел како во Бизнис портфолиото за мобилни услуги и Магента 1 Бизнис

Office Call S

 • Неограничени разговори во мрежата на Телеком

Office Call M

 • Неограничени разговори кон сите мрежи

Office Call L

 • Неограничени разговори кон сите мрежи
 • 50 минути кон меѓународни мрежи


 • Цените се однесуваат на фиксна телефонска линија со еден говорен канал.
 • Цената на дополнителен говорен канал е 200 денари месечно.
 • Пакетот дополнителни услуги (идентификација, повик начекање и пренасочување) е вклучен во претплатата.

Сите цени се без вклучен ДДВ.

цени со ДДВ

Нови поволни тарифи за фиксна телефонска линија:

 • Неограничени фиксни и мобилни разговори, изедначување на содржините како во Магента портфолиото
 • Нов поедноставен зонален модел за меѓународни разговори: Соседство, Балкан, Европа и Свет, ист зонален модел како во Бизнис портфолиото за мобилни услуги и Магента 1 Бизнис

Office Call S

 • Неограничени разговори во мрежата на Телеком

Office Call M

 • Неограничени разговори кон сите мрежи

Office Call L

 • Неограничени разговори кон сите мрежи
 • 50 минути кон меѓународни мрежи


 • Цените се однесуваат на фиксна телефонска линија со еден говорен канал.
 • Цената на дополнителен говорен канал е 236 денари месечно.
 • Пакетот дополнителни услуги (идентификација, повик начекање и пренасочување) е вклучен во претплатата.

Сите цени се со вклучен ДДВ.

Цени за разговори

Пакети за меѓународни разговори
  цени без ДДВ цени со ДДВ
Разговори кон други мобилни мрежи за Пакет S 5,40 ден. 6,37 ден.
Разговори кон други фиксни мрежи за Пакет S 1,00 ден. 1,18 ден.
Нови меѓународни зони цени без ДДВ цени со ДДВ
Соседство 20 ден. 23,60 ден.
Балкан 30 ден. 35,40 ден.
Европа 40 ден. 47,20 ден.
Свет 50 ден. 59,00 ден.

Правила за користење

 • Понудата е достапна за сите нови и постојни корисници со потпишување на договор за 1, 2 години и на неопределено време.
 • За неограничените разговори важи политиката за фер користење од 150 часа месечно. Доколку месечниот износ на разговорите го надмине нивото вклучено во пакетите, разговорите се наплаќаат по цена од 1,00 денар за разговор кон фиксни мрежи и 5,40 денари за разговор кон мобилни мрежи.
  Вклучените разговори не ги вклучуваат повиците кон специјалните броеви 188, 142xxx, 0500xxx и др. коишто се наплаќаат по редовни цени.
 • По надминување на вклучените разговори кон меѓународни фиксни и мобилни мрежи , разговорите се наплаќаат според новиот модел за меѓународени разговори со 4 зони: Соседство, Балкан, Европа и Свет
pageArea reserved, leave empty!!!